PASABODEGHAS

IMAXE GRÁFICA

EVENTO

Vedra

2019 -> FINALIZADO

O fío condutor sobre o que se apoian as diferentes ilustracións correspondentes a cada mes do ano en Vedra, basease na Axenda 2030 marcada pola ONU e nos seus 17 obxectivos en materia de Desenvolvemento Sostible.

Cada ilustración persegue transmitir a esencia dos obxectivos que representa e ocupan materias de:

Educación; Enerxías Renovables; Auga limpa; Saúde e Benestar; Reciclaxe; Medio ambiente; Agricultura Sostible; Sostibilidade; Capa de Ozono; Cambio climático; Violencia de Xénero; e Solidariedade; empezando en Xaneiro e rematando en Decembro respectivamente.