e-L.O.? ...

...ESTUDIO _d'_Arquitectura

… nado en dousmil dezaséis, da man de César García Piñeiro