FARMCIA-G.P.

… é unha empresa vencellada ao sector farmacéutico no ámbito de dispensación de medicamentos e artigos de parafarmacia

No caso de “farmacia Garcia Piñeiro” búscase extraer características definitorias que acuden a crear unha identidade de marca que refleje a esencia da empresa. Deste xeito, concluímos que os elementos que máis potencia toman no negocio son:

– Por un lado a área de influencia fundamental do establecimiento de forte carácter local.

– Por outra banda, a cercanía no trato co cliente, especialmente pola cotidianeidade dos mesmos

A confluencia destes puntos nun único concepto que trasmita proximidade e singularidade, todo baixo un marco de responsabilidade e seriedade en favor do produto que a empresa traballa.