HA¡VEDRA

PUBLICIDADE

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Vedra

2020 -> FINALIZADO

“Ha¡ Vedra” consiste nunha campaña dirixida ao intento de reactivación do tecido empresarial do concello de Vedra tras un período de parón económico.

“Ha¡ Vedra” chama ao corazón, e é o corazón coa forma do mapa do concello o encargado de chamar á atención d@ veciñ@

“Ha¡ Vedra” é a filosofía de priorizar os servizos do concello sobre calquera outro para facer unión de pobo.