DAN-i-RIA

REFORMA INTEGRAL 

VIVENDA EN EDIFICIO

 

Santiago de Compostela

 

Reforma integral de vivenda no casco histórico de Santiago de Compostela.

Grazas a unha operación de vaciado espacial, pasase dunha distribución moi compartimentada en pequenas estancias, a un espazo diáfano con maior presenza de luz natural e conexión entre as diferentes zonas da vivenda.

A liña de deseño basease nun “minimalismo elegante” con panos brancos e acabados en madeira. Ademáis, aparecen elementos puntuais que se rescatan do camuflaxe ao que se sometían na anterior vivenda e poñense en valor deixándoos en formigón visto de obra.

A compoñente enerxética é punto principal na formulación peral. Tanto no equipamento, como na rehabilitación de elementos de envolvente, preténdase a ganancia en confort térmico. 

 

EQUIPO:

Deseño / Proxecto                   E-LÓ? _^rquitectur^
dirección de Obra                   E-LÓ? _^rquitectur^
dirección de execuciÓn          ALCE Arquitectura
construcción                           DECOVAL
fotografía                                 Cesar.d.Peruco
colaboracións                         Togar Cociñas